Članstvo zadruge

Zadruga je imela ob 110-letnici 168 članov. Članstvo se je v zadrugi tekom let zniževalo, tako da ima zadruga danes 83 članov. Največ članov zadruge je z območja Bleda, Gorij, Bohinja, Radovljice, Zgornje savske doline in z drugih krajev Slovenije.

Trenutno nas je v zadrugi zaposlenih 9.
Upravni odbor v tem mandatu vodi predsednik zadruge Mulej Jože. Podpredsednik zadruge je Jožef Smole. Ostali člani upravnega odbora so: Jože Skumavec, Pazlar Janez, Soklič Jože, Tavčar Jože in Černe Magdalena.
Predsednik nadzornega odbora zadruge je Mirko Rimahazi, člana pa sta še Filip Poklukar in Kunčič Sonja.