Dejavnosti zadruge

 • TRGOVINA - Kmetijsko gozdarski center, KGC trgovina
 • Odkup in prodaja okroglega lesa
 • Odkup lesa na panju (v gozdu)
 • Odkup klavnih živali
 • Odkup mleka
 • Odkup kmetijskih pridelkov
 • Izposoja opremljene učilnice
 • Registracija traktorjev in priklopnikov
 • Računovodske in knjigovodske storitve
 • Vrtnarstvo in hortikultura
 • Prevozi lesa
 • Žagan les in les za ostrešja