Informacije

Od 25. januarja 2021 dalje je nakupe v trgovini mogoče opraviti

Od ponedeljka do petka
od 07.00 ure do 19.00 ure

ob sobotah
od 07.00 ure do 13.00 ure

tel: 04/575 0519
tel: 04/575 0516

Gozd je življenje

Izbrana kakovost in Lokalna trajnostna oskrba

lokalna-oskrba

Lokalna trajnostna oskrba s hrano predstavlja lokalno pridelano in predelano hrano, ki je fizično in cenovno dostopna lokalnemu prebivalstvu ter porabljena na lokalnih trgih. Trenutno Slovenija z domačo pridelavo ne pokriva svojih potreb po kmetijsko-živilskih proizvodih, zato je zagotavljanje hrane lokalnemu prebivalstvu s trajnostnim izkoriščanjem domačih proizvodnih virov ključnega pomena.

V naši zadrugi se zavedamo pomena lokalne trajnostne oskrbe s hrano. V ta namen povezujemo lokalne pridelovalce in se trudimo potrošnikom zagotavljati oskrbo s sezonsko hrano, pridelano v lokalnem okolju. V naši trgovini smo v ta namen uredili kotiček, v katerem so vam na voljo izdelki in pridelki lokalnih proizvajalcev.

Hrana je sezonska, polna vitaminov in mineralov in ni prisilno vzgojena. Transporta in manipulacije skorajda ni.
Povečujemo prihodek lokalnemu prebivalstvu in s tem poskrbimo tudi, da lokalno prebivalstvo uživa svežo hrano.
Prav je, da že otroci spoznajo in ozavestijo, da je najbolj zdravo živeti z živo hrano, ki raste okrog nas. Bogato obložena miza narave nam nudi presenetljivo pestrost in če iz priprave hrane naredimo obred, postane hrana umetnina. V takem okolju pa hrana pridobi tudi magično moč darila.

V pomoč potrošniku in z namenom, da bi le ta prepoznal lokalne kakovostne proizvode, je Slovenija vzpostavila novo shemo kakovosti ?Izbrana kakovost?. Z namenom povezovanja lokalnih proizvajalcev, potrošniku pa zagotavljanja kakovostnih proizvodov, se je tudi zadruga vključila v shemo  "Izbrana kakovost - mleko in mlečni izdelki" in shemo "Izbrana kakovost - sveže meso". V prvi kot članica skupine certificiranih proizvajalcev, v drugi pa kot nosilka skupine rejcev, je za obe shemi pridobila certifikat.

Izdelki iz sheme "Izbrana kakovost" ustrezajo natančno predpisanim pogojem pridelave in predelave. Označeni proizvodi potrošniku zagotavljajo višjo kakovost, popolno sledljivost od rejca do potrošnika ter še dodaten nadzor nad postopki reje, pridelave in predelave.

Z vključevanjem v spodbujanje lokalne pridelave in predelave pripomoremo k ohranjanju obdelanosti podeželja ter ohranjanju delovnih mest v kmetijstvu in prehrambeni industriji. Nenazadnje tudi k ohranjanju okolja, saj imajo lokalna živila manj potreb po uporabi embalaže in sredstev za podaljševanje roka uporabnosti.


Preberite si tudi: LOKALNA SAMOOSKRBA ali OKUSI BLEJSKEGA PODEŽELJA