Odkup klavnih živali

Zadruga odkupuje klavno govedo.

Pri odkupu večinoma sodelujemo s Škofjeloško klavnico.
Težke in mastne krave ter telice pa prodajamo na avstrijskih trg.

Organiziramo tudi storitve klanja, pri čemer žival odpeljemo z rejčevega dvorišča in mu dostavimo meso na dom.

Z namenom, da bi slovenski potrošnik lažje prepoznal kakovostne lokalne proizvode, je Slovenija vzpostavila novo shemo kakovosti ?Izbrana kakovost?.

Zadruga je prejemnica pomoči iz 1. in 5. razpisa Podukrepa 3.1 in se je v okviru navedenega podukrepa Programa razvoja podeželja za obdobje 2014-2020, ki ga podpira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, vključila v shemo kakovosti "Izbrana kakovost-sveže meso". Kot nosilka skupine rejcev je v okviru sheme pridobila certifikat. Cilj vključitve v shemo je rejcu zagotoviti možnost za večji in bolj predvidljiv odkup, na dolgi rok tudi stabilnejšo ceno. Z označevanjem hrane pričakujemo povečanje njene prepoznavnosti, posledično ob povečanem povpraševanju lahko tudi rast prihodkov od prodaje. Označen proizvod potrošniku zagotavlja nadstandardno kakovost izdelka, popolno sledljivost od rejca do potrošnika ter dodatni nadzor nad postopki reje in predelave. Zato pričakujemo še višjo kakovost, povečanje obsega reje ter še aktivnejše sodelovanje rejcev z zadrugo.