Povabilo k članstvu Društva lastnikov gozdov Zgornje Gorenjske

PRISTOPNA IZJAVA

Spodaj podpisani __________________________ stanujoč_______________ __________ številka in ime pošte___________ izjavljam, da pristopam kot član v DRUŠTVO LASTNIKOV GOZDOV ZGORNJE GORENJSKE. Prosimo vas za vaš e.n.____________________in površino lastnih gozdov____h. Ta podatek ni obvezen, vendar je koristen pri razgovorih z državnimi organi, ki jih poleg števila članstva zanima tudi skupna površina gozda v lasti članov.

Ime in Priimek______________ Podpis_____________________