Nastanek zadruge

Zadružništvo ima na našem območju bogato zgodovino. Prva predhodnica današnje zadruge je bilo Kmetijsko društvo v Gorjah, ki je bilo ustanovljeno 8.8.1898. Isto leto je bilo ustanovljeno Kmetijsko društvo na Bledu. Za tem se je kmetijsko zadružništvo na območju sedanje Občine Bled hitro širilo. Po letu 1960 so se zadruge pripojile h Kmetijski zadrugi Bled. Kmetijska zadruga Bled se je leta 1984 poslovno povezala v SOZD MERCATOR KIT. Iz njega je leta 1991 izstopila in se preimenovala v Kmetijsko gozdarsko zadrugo Bled.

Druga prednica današnje zadruge je nastala iz gozdarstva. V letih po 1960 je Gozdno gospodarstvo Bled prevzelo gozdarsko dejavnost od takratnih kmetijskih zadrug. Leta 1974 je iz zasebnega sektorja gozdarstva nastala Temeljna organizacija Kooperantov gozdarstva Bled (TOK), ki se je leta 1992 preoblikovala v Gozdarsko kmetijsko zadrugo GOZD.

Gozdarsko kmetijska zadruga GOZD in Kmetijsko gozdarska zadruga BLED sta se spojile v sedanjo zadrugo GOZD BLED, kmetijsko gozdarska zadruga z.o.o., skrajšano ime KGZ GOZD BLED, z.o.o.. Sedanja zadruga je pričela s poslovanjem 1.7.1997.


ZADRUGA JE 10. OKTOBRA 2008 V FESTIVALNI DVORANI NA BLEDU PRAZNOVALA 110 LETNICO ZADRUŽNIŠTVA NA NAŠEM OBMOČJU.