Članstvo zadruge

V zsadrugo je včlanjenih 90 članov. Največ članov zadruge je z območja Bleda, Gorij, Bohinja, Radovljice, Zgornje savske doline.

Trenutno je v zadrugi 10 zaposlenih.
Upravni odbor v tem mandatu vodi predsednik zadruge Mulej Jože. Podpredsednik zadruge je Jože Soklič. Ostali člani upravnega odbora so: Janez Pazlar, Jurij Pristov, Klinar Miha, Jože Smole in Tilen Klinar.
Predsednik nadzornega odbora zadruge je Mirko Rimahazi, člana pa sta še Filip Poklukar in Tavčar Joža.