Prodaja goriv

  • Redno, po dnevnih cenah dobavljamo OMV kurilno olje, nafto in bencin na dom naročnika.
  • Zaračunamo stroške prevoza in sicer 0,017 EUR/l. Pri naročeni količini, manjši od 1000 l, je cena prevoza fiksna in znaša 19 EUR.
  • Dobavni rok je nekaj dni od naročila.